Failin İfşası

Proje, gündelik yaşamın neredeyse rutini haline gelen şiddetin, medyada gösterilme
ve sunulma biçimini ters yüz etmek üzerine bir girişimdir. Şiddet haberlerinin
içerikleri ve görsellerinin yeniden yorumlanmasına dayanan proje, şiddet mağduru
ya da kurbanının medyatik bir gösteri nesnesine dönüştürülmesine yönelik bir
eleştiridir. Dolayısıyla çalışmalar, toplum ve kültür ile özdeşleştirilen erkek
imgesinin şiddet sahnelerindeki varlığı; doğayla özdeşleştirilen, dolayısıyla ikincil
planda görülen ve ortak bir zeminde buluşan hayvanlar ve kadınların yokluk
imgesiyle şekillenmiştir.
Faillerin ifşasıyla oluşturulan bu resimler, mağdurun/ kurbanın boşluğunun yarattığı
gerilimden beslenir. Gazetelerde popülist yorumlarla suistimal edilen şiddet
haberleri, resimlere eşlik eden lavi gazete replikaları ile şiddet sömürüsünü
göstermeyi amaçlar.