Çalışmalar

Norm Dışı II

“Norm Dışı” isimli seri, sanal ortamda karşılaşılan bir haberden yola çıkılarak
oluşturulmuştur. Bu habere göre: Kuzey Afrika’da Rift Vadisi Ateşi sebebiyle enfeksiyon
geçiren bir koyundan ölü olarak doğan kuzu, yarı-insan, yarı-hayvan görünümüyle
görenleri şoke etmiş, öte yandan kimileri de kuzuyu “iblis kuzu” olarak nitelendirmiştir.
Farklı medya araçları üzerinden her gün maruz kaldığımız bu ve benzeri yüzlerce
haberle yaratılan “sıra dışılık”, “norm dışılık” gibi ifadelerle tanımlanan durumlar ve
böyle durumlar karşısındaki insanın konumlanışı serinin odak noktasını
oluşturmaktadır.

Bu bağlamda seri, iki biçim üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci biçim haberlere konu
olan sıra dışı, güçsüz ve kırılgan görüntüsüyle ölü bir “kuzu”, ikinci biçim ise bu alanda
bilincin güç merkezli işleyen algısının dirençli, ideal figürünü temsilen “su ayıları”dır.
Çalışmalar, “norm dışı”lığın hangi duygu üzerinden sahiplenilebileceğinin sorgulamaları
niteliğindedir. Kuzu; insana özgü gündelik mekanlar içerisinde hem resim, hem de
video uygulamalarıyla ele alınırken, su ayıları; izleyen bir göz olarak mürekkepli
uygulamalarla ifade edilmektedir.

Failin İfşası II

Proje, gündelik yaşamın neredeyse rutini haline gelen şiddetin, medyada  gösterilme ve sunulma biçimini ters yüz etmek üzerine bir girişimdir. Şiddet  haberlerinin içerikleri ve görsellerinin yeniden yorumlanmasına dayanan proje,  şiddet mağduru ya da kurbanının medyatik bir gösteri nesnesine  dönüştürülmesine yönelik bir eleştiridir. Dolayısıyla kadrajlarda yer alan figürler,  medyada bize sunulanın tersine, mağdur ya da kurban yerine suçu işleyenlerin  doğrudan görünür kılındığı bir duruma işaret eder.

Faillerin ifşasıyla oluşturulan bu resimler, mağdurun / kurbanın boşluğunun  yarattığı gerilimden beslenir. Gazetelerde popülist yorumlarla suistimal edilen  şiddet haberlerine yönelik sorgulayıcı tavır ise resimlere eşlik eden lavi gazete  replikaları ile şiddet sömürüsüne yönelik bir farkındalık yaratmayı amaçlar.

Failin İfşası

Proje, gündelik yaşamın neredeyse rutini haline gelen şiddetin, medyada gösterilme
ve sunulma biçimini ters yüz etmek üzerine bir girişimdir. Şiddet haberlerinin
içerikleri ve görsellerinin yeniden yorumlanmasına dayanan proje, şiddet mağduru
ya da kurbanının medyatik bir gösteri nesnesine dönüştürülmesine yönelik bir
eleştiridir. Dolayısıyla çalışmalar, toplum ve kültür ile özdeşleştirilen erkek
imgesinin şiddet sahnelerindeki varlığı; doğayla özdeşleştirilen, dolayısıyla ikincil
planda görülen ve ortak bir zeminde buluşan hayvanlar ve kadınların yokluk
imgesiyle şekillenmiştir.
Faillerin ifşasıyla oluşturulan bu resimler, mağdurun/ kurbanın boşluğunun yarattığı
gerilimden beslenir. Gazetelerde popülist yorumlarla suistimal edilen şiddet
haberleri, resimlere eşlik eden lavi gazete replikaları ile şiddet sömürüsünü
göstermeyi amaçlar.

Norm Dışı

“Out of Norm”, Oil on Canvas, 100×130 cm, 2019
“Tardigrades”, Ink on Paper, 50×65 cm, 2019

“Norm Dışı” isimli seri, sanal ortamda karşılaşılan bir haberden yola çıkılarak
oluşturulmuştur. Bu habere göre: Kuzey Afrika’da Rift Vadisi Ateşi sebebiyle
enfeksiyon geçiren bir koyundan ölü olarak doğan kuzu, yarı-insan, yarı-hayvan
görünümüyle görenleri şoke etmiş, öte yandan kimileri de kuzuyu “iblis kuzu”
olarak nitelendirmiştir. Farklı medya araçları üzerinden her gün maruz kaldığımız
bu ve benzeri yüzlerce haberle yaratılan “sıra dışılık”, “norm dışılık” gibi
ifadelerle tanımlanan durumlar ve böyle durumlar karşısındaki insanın
konumlanışı serinin odak noktasını oluşturmaktadır.
Bu bağlamda seri, iki biçim üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci biçim haberlere
konu olan sıra dışı, güçsüz ve kırılgan görüntüsüyle ölü bir “kuzu”, ikinci biçim ise
bu alanda bilincin güç merkezli işleyen algısının dirençli, ideal figürünü temsilen
“su ayıları”dır. Çalışmalar, “norm dışı”lığın hangi duygu üzerinden
sahiplenilebileceğinin sorgulamaları niteliğindedir. Kuzu; insana özgü gündelik
mekanlar içerisinde hem resim, hem de video uygulamalarıyla ele alınırken, su
ayıları; izleyen bir göz olarak mürekkepli uygulamalarla ifade edilmektedir.