Proje kapsamında çekilen fotoğraf ve videolar ile Konuralp’in mevcut durumu belgelenmiştir.