Norm Dışı II

“Norm Dışı” isimli seri, sanal ortamda karşılaşılan bir haberden yola çıkılarak
oluşturulmuştur. Bu habere göre: Kuzey Afrika’da Rift Vadisi Ateşi sebebiyle enfeksiyon
geçiren bir koyundan ölü olarak doğan kuzu, yarı-insan, yarı-hayvan görünümüyle
görenleri şoke etmiş, öte yandan kimileri de kuzuyu “iblis kuzu” olarak nitelendirmiştir.
Farklı medya araçları üzerinden her gün maruz kaldığımız bu ve benzeri yüzlerce
haberle yaratılan “sıra dışılık”, “norm dışılık” gibi ifadelerle tanımlanan durumlar ve
böyle durumlar karşısındaki insanın konumlanışı serinin odak noktasını
oluşturmaktadır.

Bu bağlamda seri, iki biçim üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci biçim haberlere konu
olan sıra dışı, güçsüz ve kırılgan görüntüsüyle ölü bir “kuzu”, ikinci biçim ise bu alanda
bilincin güç merkezli işleyen algısının dirençli, ideal figürünü temsilen “su ayıları”dır.
Çalışmalar, “norm dışı”lığın hangi duygu üzerinden sahiplenilebileceğinin sorgulamaları
niteliğindedir. Kuzu; insana özgü gündelik mekanlar içerisinde hem resim, hem de
video uygulamalarıyla ele alınırken, su ayıları; izleyen bir göz olarak mürekkepli
uygulamalarla ifade edilmektedir.