seniha ünay - norm dışı

Norm Dışı 2

Norm Dışı II

“Norm Dışı” isimli seri, sanal ortamda karşılaşılan bir haberden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu habere göre: Kuzey Afrika’da Rift Vadisi Ateşi sebebiyle enfeksiyon geçiren bir koyundan ölü olarak doğan kuzu, yarı-insan, yarı-hayvan görünümüyle görenleri şoke etmiş, öte yandan kimileri de kuzuyu “iblis kuzu” olarak nitelendirmiştir.

Farklı medya araçları üzerinden her gün maruz kaldığımız bu ve benzeri yüzlerce haberle yaratılan “sıra dışılık”, “norm dışılık” gibi ifadelerle tanımlanan durumlar ve böyle durumlar karşısındaki insanın konumlanışı serinin odak noktasını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda seri, iki biçim üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci biçim haberlere konu olan sıra dışı, güçsüz ve kırılgan görüntüsüyle ölü bir “kuzu”, ikinci biçim ise bu alanda bilincin güç merkezli işleyen algısının dirençli, ideal figürünü temsilen “su ayıları”dır. Çalışmalar, “norm dışı”lığın hangi duygu üzerinden
sahiplenilebileceğinin sorgulamaları niteliğindedir. Kuzu; insana özgü gündelik mekanlar içerisinde hem resim, hem de video uygulamalarıyla ele alınırken, su ayıları; izleyen bir göz olarak mürekkepli uygulamalarla ifade edilmektedir.

 

 

 

seniha ünay - norm dışı