Çalışmalarında kendinin merkezi konumundan ödün vermeden çevresini tanımlayan, yorumlayan, belirleyen insanın eylemlerine odaklanır. Kaynağını internet haber görselleri ve çeşitli arşivlerden alan bu üretim sürecinde canlı-cansız, insan-insan olmayan arasında açılan mesafeyi sorgular. Bu mesafeye insan sonrası düşünce perspektifinden çok yönlü süreçler olarak yaklaşır. İnsan dışı türlerle birlikte yaşama pratiklerimize odaklanır. İnsan merkezci bakış açısında nesne konumuna indirgenen yeryüzünde çoklu dünyaların görünürlüğünü önemser. Yerel hikâyelerin, anlatıların ve anlatıcıların izini sürer.

2005 yılında Mersin Nevit Kodallı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden,

2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalında Bütünleşik Doktora Programını tamamladı.


2023 yılında Kültür için Alan’ın uluslararası dolaşım programına “Umwelt” projesi ile kabul edildi.

2023 yılında Daire Sanat Açık Atölye Konuk Sanatçı programında “Bahçe Günü” isimli projesini gerçekleştirdi.

2022 yılında «Manzaranın Yakınında Çok Uzakta» projesi ile CultureCIVIC Sanatsal Üretim 
Destek Fonu almaya hak kazandı.

2021 yılında Mişar Art Koordinatörlüğünde Küratör Kevser Güler yürütücülüğündeki #yaşam 
#adalet #sanat atölyesinde yer aldı.

2020-2021 yılları arasında Güncel Sanat Arşivi bünyesinde “Anlatılar Söyleşi Serisi”ni gerçekleştirdi.

2015 yılında Siemens Sanat “Sınırlar Yörüngeler Yarışması”nda sergileme ödülü, “GençGüncel 
Sanat Proje Yarışması”nda başarı ödülü aldı.

2012 yılında kurulan ve kurucu üye olarak yer aldığı Gerçek Kötüler Sanat Kolektifiyle birlikte 
çeşitli sergiler ve projeler gerçekleştirdi.

2011 yılında Avusturya Kültür, Sanat ve Eğitim Bakanlığının konuk sanatçı programında ve 
Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezinde davetli sanatçı olarak atölye çalışmalarını sürdürdü.

2022 yılından itibaren Esra Oskay ile birlikte ÇAPAK Yazı Çizi Dergisi’ni yürütmektedir.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde çalışmakta ve aynı şehirde çalışmalarını sürdürmektedir.