Âdemin Boy Aynası II

Âdemin Boy Aynası II

Proje, gündelik yaşamın neredeyse rutini haline gelen şiddetin, medyada  gösterilme ve sunulma biçimini ters yüz etmek üzerine bir girişimdir. Şiddet  haberlerinin içerikleri ve görsellerinin yeniden yorumlanmasına dayanan proje,  şiddet mağduru ya da kurbanının medyatik bir gösteri nesnesine  dönüştürülmesine yönelik bir eleştiridir. Dolayısıyla kadrajlarda yer alan figürler,  medyada bize sunulanın tersine, mağdur ya da kurban yerine suçu işleyenlerin  doğrudan görünür kılındığı bir duruma işaret eder.

Bu resimler, mağdurun / kurbanın boşluğunun  yarattığı gerilimden beslenir. Gazetelerde popülist yorumlarla suistimal edilen  şiddet haberlerine yönelik sorgulayıcı tavır ise resimlere eşlik eden lavi gazete  replikaları ile şiddet sömürüsüne yönelik bir farkındalık yaratmayı amaçlar.