Âdemin Boy Aynası 1

Âdemin Boy Aynası

Proje, gündelik yaşamın neredeyse rutini haline gelen şiddetin, medyada gösterilme ve sunulma biçimini ters yüz etmek üzerine bir girişimdir. Şiddet haberlerinin içerikleri ve görsellerinin yeniden yorumlanmasına dayanan proje, şiddet mağduru ya da kurbanının medyatik bir gösteri nesnesine dönüştürülmesine yönelik bir eleştiridir. Dolayısıyla çalışmalar, toplum ve kültür ile özdeşleştirilen erkek imgesinin şiddet sahnelerindeki varlığı; doğayla özdeşleştirilen, dolayısıyla ikincil planda görülen ve ortak bir zeminde buluşan hayvanlar ve kadınların yokluk imgesiyle şekillenmiştir.

Bu resimler, mağdurun/ kurbanın boşluğunun yarattığı gerilimden beslenir. Gazetelerde popülist yorumlarla suistimal edilen şiddet haberleri, resimlere eşlik eden lavi gazete replikaları ile şiddet sömürüsünü göstermeyi amaçlar.

Âdemin Boy Aynası - Seniha Ünay Selçuk