Norm Dışı

“Out of Norm”, Oil on Canvas, 100×130 cm, 2019
“Tardigrades”, Ink on Paper, 50×65 cm, 2019

“Norm Dışı” isimli seri, sanal ortamda karşılaşılan bir haberden yola çıkılarak
oluşturulmuştur. Bu habere göre: Kuzey Afrika’da Rift Vadisi Ateşi sebebiyle
enfeksiyon geçiren bir koyundan ölü olarak doğan kuzu, yarı-insan, yarı-hayvan
görünümüyle görenleri şoke etmiş, öte yandan kimileri de kuzuyu “iblis kuzu”
olarak nitelendirmiştir. Farklı medya araçları üzerinden her gün maruz kaldığımız
bu ve benzeri yüzlerce haberle yaratılan “sıra dışılık”, “norm dışılık” gibi
ifadelerle tanımlanan durumlar ve böyle durumlar karşısındaki insanın
konumlanışı serinin odak noktasını oluşturmaktadır.
Bu bağlamda seri, iki biçim üzerine yoğunlaşmaktadır. Birinci biçim haberlere
konu olan sıra dışı, güçsüz ve kırılgan görüntüsüyle ölü bir “kuzu”, ikinci biçim ise
bu alanda bilincin güç merkezli işleyen algısının dirençli, ideal figürünü temsilen
“su ayıları”dır. Çalışmalar, “norm dışı”lığın hangi duygu üzerinden
sahiplenilebileceğinin sorgulamaları niteliğindedir. Kuzu; insana özgü gündelik
mekanlar içerisinde hem resim, hem de video uygulamalarıyla ele alınırken, su
ayıları; izleyen bir göz olarak mürekkepli uygulamalarla ifade edilmektedir.